Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI จูเซียน กระบี่เทพสังหาร ซับไทย Ep.1-73 (จบ) [จบแล้ว ซีรี่ย์จีน ซับไทย]

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI จูเซียน กระบี่เทพสังหาร

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI จูเซียน กระบี่เทพสังหาร เรื่องราวการผจญภัยในดินแดนแห่งความฝันของหญิงสาวคนหนึ่ง ซึ่งในดินแดนแห่งความฝันนี้ ทำให้เธอได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือเธอจากภัยอันตรายในดินแดนแห่งความฝันพร้อมทั้งความลับบางอย่างที่เธอต้องค้นหา

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 1

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 2

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 3

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 4

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 5

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 6

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 7

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 8

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 9

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 10

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 11

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 12

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 13

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 14

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 15

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 16

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 17

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 18

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 19

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 20

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 21

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 22

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 23

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 24

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 25

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 26

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 27

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 28

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 29

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 30

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 31

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 32

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 33

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 34

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 35

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 36

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 37

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 38

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 39

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 40

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 41

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 42

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 43

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 44

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 45

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 46

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 47

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 48

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 49

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 50

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 51

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 52

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 53

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 54

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 55

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 56

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 57

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 58

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 59

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 60

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 61

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 62

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 63

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 64

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 65

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 66

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 67

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 68

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 69

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 70

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 71

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 72

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI ซับไทย Ep 73 (จบ)