The Promise of Chang’an (2020) คำสัตย์เมืองฉางอัน ซับไทย Ep.1–56 (จบ) [จบแล้ว ซีรี่ย์จีน ซับไทย]

The Promise of Chang’an คำสัตย์เมืองฉางอัน

The Promise of Chang’an คำสัตย์เมืองฉางอัน เฮ่อหลานหมิงอวี้ สาวน้อยฉลาดปราดเปรื่อง หลานสาวท่านผู้นำยงหลิน เมื่อตอนเยาวว์วัยได้บังเอิญพบกับ เซียวเฉิงซวี่ องค์ชายเก้าแห่งเซิ่งโจว ทั้งสองมีนิสัยที่คล้ายกัน และค่อย ๆ เกิดเป็นความรู้สึกที่ดี ๆ ต่อกัน ต่อมามีคนแพร่ข่าวลือออกไปว่า เซียวเฉิงซวี่ได้ตายในสนามรบแล้ว

The Promise of Chang’an Ep.1

The Promise of Chang’an Ep.2

The Promise of Chang’an Ep.3

The Promise of Chang’an Ep.4

The Promise of Chang’an Ep.5

The Promise of Chang’an Ep.6

The Promise of Chang’an Ep.7

The Promise of Chang’an Ep.8

The Promise of Chang’an Ep.9

The Promise of Chang’an Ep.10

The Promise of Chang’an Ep.11

The Promise of Chang’an Ep.12

The Promise of Chang’an Ep.13

The Promise of Chang’an Ep.14

The Promise of Chang’an Ep.15

The Promise of Chang’an Ep.16

The Promise of Chang’an Ep.17

The Promise of Chang’an Ep.18

The Promise of Chang’an Ep.19

The Promise of Chang’an Ep.20

The Promise of Chang’an Ep.21

The Promise of Chang’an Ep.22

The Promise of Chang’an Ep.23

The Promise of Chang’an Ep.24

The Promise of Chang’an Ep.25

The Promise of Chang’an Ep.26

The Promise of Chang’an Ep.27

The Promise of Chang’an Ep.28

The Promise of Chang’an Ep.29

The Promise of Chang’an Ep.30

The Promise of Chang’an Ep.31

The Promise of Chang’an Ep.32

The Promise of Chang’an Ep.33

The Promise of Chang’an Ep.34

The Promise of Chang’an Ep.35

The Promise of Chang’an Ep.36

The Promise of Chang’an Ep.37

The Promise of Chang’an Ep.38

The Promise of Chang’an Ep.39

The Promise of Chang’an Ep.40

The Promise of Chang’an Ep.41

The Promise of Chang’an Ep.42

The Promise of Chang’an Ep.43

The Promise of Chang’an Ep.44

The Promise of Chang’an Ep.45

The Promise of Chang’an Ep.46

The Promise of Chang’an Ep.47

The Promise of Chang’an Ep.48

The Promise of Chang’an Ep.49

The Promise of Chang’an Ep.50

The Promise of Chang’an Ep.51

The Promise of Chang’an Ep.52

The Promise of Chang’an Ep.53

The Promise of Chang’an Ep.54

The Promise of Chang’an Ep.55

The Promise of Chang’an Ep.56 (จบ)