Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย ตอนที่ 1–40 (จบ) [จบแล้ว ซีรี่ย์จีน พากย์ไทย]

ซีรี่ย์จีน Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย

เรื่องย่อ : Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน เด็กสามคนเติบโตมาด้วยกัน คนละพ่อคนละแม่แต่รักและผูกพันกัน โดยคุณพ่อหลี่ไห่เฉา พ่อเลี้ยงเดี่ยวของหลี่เจียนเจียน ความรักของพ่อต่อลูกจริงลูกไม่จริงหล่อหลอมให้เด็กสามคนรักกันเหนียวแน่น แต่แล้วแม่จริงพ่อจริงของต้าเกอกับเสี่ยวเกอก็กลับมา เรื่องวุ่นวายจึงเกิดขึ้น

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.1

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.2

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.3

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.4

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.5

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.6

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.7

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.8

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.9

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.10

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.11

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.12

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.13

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.14

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.15

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.16

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.17

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.18

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.19

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.20

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.21

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.22

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.23

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.24

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.25

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.26

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.27

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.28

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.29

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.30

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.31

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.32

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.33

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.34

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.35

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.36

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.37

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.38

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.39

Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย Ep.40 (จบ)