ซีรี่ย์จีน Legend of Awakening (2020) ปลุกสวรรค์สยบปฐพี ซับไทย ตอน 1 – 48 จบ [จบแล้ว ซีรี่ย์จีน ซับไทย]

ซีรี่ย์จีน Legend of Awakening (2020) ปลุกสวรรค์สยบปฐพี ซับไทย

Legend of Awakening (2020) ปลุกสวรรค์สยบปฐพี ซับไทย

Legend of Awakening (2020) ปลุกสวรรค์สยบปฐพี ยุคราชวงศ์ทั้งห้าและสิบก๊กลูปิงหนุ่มหนีกองกำลังชั่วร้ายของหอคอย Shanhai และค้นพบตัวตนทางจิตวิญญาณของเขาในช่วงเวลาแห่งการตรัสรู้ หรือมากกว่าตัวตนทางจิตวิญญาณของเขาในขณะที่เขาตระหนักถึงหกวิญญาณที่แตกต่าง เมื่อลูเริ่มฝึกฝนและเติบโตภายใต้การนำทางที่เชี่ยวชาญของครูเขาพบกับนิรันดร์พี่น้องและได้รับความรักของมิสฉินสาวไปตลอดทาง ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งวิสัยทัศน์เผยให้เห็นความสัมพันธ์ของเขากับอาชญากรรมที่ยังไม่ได้แก้ไขในโลกศิลปะการต่อสู้ของทศวรรษก่อน

Legend of Awakening (2020) ตอน 1
Legend of Awakening (2020) ตอน 2
Legend of Awakening (2020) ตอน 3
Legend of Awakening (2020) ตอน 4
Legend of Awakening (2020) ตอน 5
Legend of Awakening (2020) ตอน 6
Legend of Awakening (2020) ตอน 7
Legend of Awakening (2020) ตอน 8
Legend of Awakening (2020) ตอน 9
Legend of Awakening (2020) ตอน 10

Legend of Awakening (2020) ตอน 11

Legend of Awakening (2020) ตอน 12

Legend of Awakening (2020) ตอน 13

Legend of Awakening (2020) ตอน 14

Legend of Awakening (2020) ตอน 15

Legend of Awakening (2020) ตอน 16

Legend of Awakening (2020) ตอน 17

Legend of Awakening (2020) ตอน 18

Legend of Awakening (2020) ตอน 19

Legend of Awakening (2020) ตอน 20

Legend of Awakening (2020) ตอน 21

Legend of Awakening (2020) ตอน 22

Legend of Awakening (2020) ตอน 23

Legend of Awakening (2020) ตอน 24

Legend of Awakening (2020) ตอน 25

Legend of Awakening (2020) ตอน 26

Legend of Awakening (2020) ตอน 27

Legend of Awakening (2020) ตอน 28

Legend of Awakening (2020) ตอน 29

Legend of Awakening (2020) ตอน 30

Legend of Awakening (2020) ตอน 31

Legend of Awakening (2020) ตอน 32

Legend of Awakening (2020) ตอน 33

Legend of Awakening (2020) ตอน 34

Legend of Awakening (2020) ตอน 35

Legend of Awakening (2020) ตอน 36

Legend of Awakening (2020) ตอน 37

Legend of Awakening (2020) ตอน 38

Legend of Awakening (2020) ตอน 39

Legend of Awakening (2020) ตอน 40

Legend of Awakening (2020) ตอน 41

Legend of Awakening (2020) ตอน 42

Legend of Awakening (2020) ตอน 43

Legend of Awakening (2020) ตอน 44

Legend of Awakening (2020) ตอน 45

Legend of Awakening (2020) ตอน 46

Legend of Awakening (2020) ตอน 47

Legend of Awakening (2020) ตอน 48 End